Month: maart 2015

Mad Men en het ‘geheime’ leven

Betty- en Don Draper

                                Het echtpaar Betty- en Don Draper, beiden in hun eigen wereld

Waarin schuilt de populariteit van de serie Mad Men? Wat trekt mensen er in aan? Zijn het de perfect gecaste hoofrolspelers zoals Don Draper en zijn eerste vrouw Betty waar we ons mee kunnen (en willen) vereenzelvigen? Zijn het de boeiende verhaallijnen die zich afspelen tegen de nostalgische achtergrond van het sprankelende citylife in Manhattan in de jaren zestig? Of zijn het de prachtige dialogen en de treffend gefilmde menselijke interactie die de serie voor ons zo herkenbaar, pakkend en leerzaam maken?

Wat Mad Men in ieder geval bijzonder maakt, is dat het dwars door alle historische context, tijdsgebonden waarden en vormgeving heen een serie is over het gewone dagelijkse leven van mensen, zowel in de privésfeer als op het werk. Het voelt vertrouwd en nabij. Het gaat niet over helden of wereldschokkende voorvallen. Het is door al het decorum heen een tijdloze, goed geschreven en knap gefilmde samenvatting van de vele verwikkelingen waar elk mens in terecht kan komen. Wat daarbij helpt is dat de serie, in tegenstelling tot een speelfilm, recht doet aan ons gevoel voor tijd. De gebeurtenissen kunnen hun natuurlijke loop nemen. Ze hoeven niet zoals bij een speelfilm in twee uurtjes te worden geperst, maar kunnen één of meer seizoenen later opeens weer een vervolg krijgen, zoals dat ook in het werkelijke leven gebeurt.

De serie neemt je in de rol van toeschouwer op een prettige wijze mee in de zakenwereld van het reclamebureau Sterling Cooper in Manhattan, waarin het leven van de hoofdpersonen gestalte krijgt en zich met vallen en opstaan ontwikkelt met alle dramatiek die daarbij te bedenken is. Het biedt een kijkje in de carrousel van dagelijkse gebeurtenissen die ook elk van ons binnen een eigen context in beslag neemt. Het is de dynamiek waarin we op basis van onze successen en tegenvallers en dwars door alle hectiek en verwarring heen, steeds weer onze weg proberen te vinden, gedreven door de niet aflatende honger naar geluk. De spiegel die ons door Mad Men zo wordt voorgehouden is niet alleen vermakelijk en leerzaam, maar heeft ook een louterend en troostend effect op onze eigen levens en stimuleert de reflectie daarop.

Wat Mad Men als serie echt onderscheidt, is dat het heel duidelijk laat zien, dat ieder mens naast zijn publieke- en privéleven een hoekje voor zichzelf heeft waarin dingen gevoeld en gedacht worden die (nog) niet met anderen worden gedeeld. Je kunt dit het ‘geheime’ leven noemen. Dat klinkt wat obscuur, maar zo is dat niet bedoeld. Het ‘geheime’ leven is een innerlijke plek waarin heel persoonlijke zaken in rust kunnen rijpen voordat ze aan anderen bekend worden gemaakt. Zonder dat ‘geheime’ leven zou er geen besef van zelfstandigheid bestaan, geen zelfbewustzijn, geen vrijheid en geen persoonlijke ontwikkeling. Het is het meest persoonlijke deel van ons leven. Mad Men laat ons van een afstandje voyeuristisch meekijken en zien hoe dit ‘geheime’ leven van de hoofdrolspelers zich ontwikkelt en ontpopt. Vaak is het de bron waarin in stilte veranderingen worden voorbereid, waarvan wij eerder op de hoogte zijn dan de tegenspelers.

Er zitten ook verontrustende kanten aan het ‘geheime’ leven. Het is bij anderen het deel dat we nooit helemaal kennen en geen grip op hebben. We weten van onszelf dat die plek er is, maar we komen er nooit echt achter wat zich daarin bij de ander afspeelt, hoe goed we ook denken iemand te kennen. Voor anderen geldt ten opzichte van ons precies hetzelfde. Mensen blijven daardoor ergens altijd vreemden voor elkaar. De serie toont ons genadeloos, dat zelfs het grootste onderlinge vertrouwen kwetsbaar blijft, hoe onvoorstelbaar dat ook lijkt. Het laat zien dat mensen vaak geheel onverwacht geconfronteerd worden met verrassingen die opeens uit het ‘geheime’ leven van anderen of onszelf kunnen oppoppen en met verstrekkende en soms desastreuze gevolgen in het tot dan opgebouwde publieke- en privéleven kunnen binnendringen. Veel verhaallijnen in Mad Men hebben te maken met de pijnlijke tragiek van dit soort onvoorziene veranderingen.

Hoe we met die harde realiteit als mens omgaan is voor iedereen anders, ook voor de hoofdpersonen in de serie. Voor de opportunist en hedonist Don Draper is het duidelijk: “Change is neither good or bad, it simply is”. Met die filosofie legitimeert hij alles wat hij doet en hem overkomt. Hij leeft zijn leven vanuit de impulsen die in zijn ‘geheime’ leven opborrelen, zonder bij de consequenties stil te staan. Ergens anders zegt hij: “I hate to break it to you, but there is no big lie, there is no system, the universe is indifferent.”

Laten we er vanuit gaan dat Don gelijk heeft, dat er geen hogere instantie is waar we verantwoording aan hoeven af te leggen. Is dat dan een vrijbrief om er maar op los te leven en is alles geoorloofd? Of is die vrijheid juist de bouwstof van beschaving en een kans om onze waardigheid als mens vorm te geven? De meningen daarover zijn In de wereld van Mad Men duidelijk verdeeld, wat aanleiding geeft tot bijzondere verwikkelingen en verhalen. De komende ‘Observaties’ ga ik aan de hand van sprekende fragmenten uit de serie nader in op enkele van die verhalen.